PARAMA‎ > ‎

Kultūrai

Kviečiame kultūros srityje veikiančias organizacijas pasinaudoti ES struktūrinių fondų, Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo bei kitų tarptautinių fondų parama ir gauti finansavimą įvairiems kultūros paveldo, kultūros ir menų įvairovės skatinimo projektams ir su jų įgyvendinimu susijusių išlaidų padengimui (projekto vykdytojų darbo užmokesčiui, paslaugų, įrangos ir turto įsigijimui, projekto administravimo išlaidoms ir kt.). Ypač didelę patirtį turime etninės kultūros srityje.

Galima paramos suma nuo 1 iki 300 tūkst. EUR.