PARAMA‎ > ‎

Moksliniams tyrimams bei technologijų įsisavinimui

Kviečiame privačius ir viešuosius juridinius asmenis, vykdančius ar ketinančius vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas, pasinaudoti ES struktūrinių fondų per Ūkio ministeriją, Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo, Europos Komisijos (Horizontas 2020, Cosme) bei Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros administruojamų programų parama ir gauti finansavimą:

- taikomiesiems moksliniams tyrimams ir galimybių studijoms;
- eksperimentinės (technologinės) plėtros veikloms;
- esamos MTEP infrastruktūros plėtimui;
- laboratorijų akreditacijai įmonėse;
- ekspertinio-konsultacinio/ patariamojo pobūdžio paslaugų iš mokslo ir studijų institucijų, reikalingų MTEP vykdymui, įsigijimui;
- teisių naudoti tarptautinius intelektinės nuosavybės objektus, reikalingus naujo produkto kūrimui, įsigijimui;
- naujų produktų ir technologijų pre-sertifikavimui, bandymams laboratorijose ir realiose situacijose;
- dalyvavimui tarptautinėse MTEP iniciatyvose;
- išradimų patentavimui;

- dizaino registravimui.

Maksimali paramos suma iki 3,48 mln. EUR.

Galite ne tik patys pasinaudoti parama, bet ir tapti partneriais įvairiuose projektuose!