PARAMA‎ > ‎

Mokymams

Kviečiame privačius ir viešuosius juridinius asmenis, asocijuotas verso struktūras, pramonės, prekybos ir amatų rūmus bei klasterio koordinatorius (galutiniai naudos gavėjai – įmonės) pasinaudoti ES struktūrinių fondų per Ūkio ministeriją parama ir gauti finansavimą:

- bendriesiems ir specialiesiems mokymams įmonėms;
- įmonių, vykdančių MTEPI veiklas, darbuotojų mokymui ir technologinių įgūdžių tobulinimui užsienio MTEPI centruose/ įmonėse.

Galima paramos suma iki 580 tūkst. EUR.