PARAMA‎ > ‎

NVO sektoriui

Kviečiame NVO sektorių pasinaudoti ES struktūrinių fondų, Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo bei kitų tarptautinių fondų parama ir gauti finansavimą įvairiems kultūros paveldo, kultūros ir menų įvairovės skatinimo, demokratinio įsipareigojimo, piliečių dalyvavimo skatinimo ES lygiu bei kitiems pilietinės visuomenės projektams ir su jų įgyvendinimu susijusių išlaidų padengimui (projekto vykdytojų darbo užmokesčiui, paslaugų, įrangos ir turto įsigijimui, projekto administravimo išlaidoms ir kt.).

Galima paramos suma nuo 1 iki 600 tūkst. EUR.

Didžiausią patirtį turime dirbdami su NVO veikiančiomis šiose srityse:
  • Joga, meditacija
  • Sveika gyvensena
  • Vaikų darželiai ir mokyklos
  • Etninė kultūra
  • Ekologija
  • Socialinis verslas (nemaišykite su neįgaliųjų įmonėmis)
  • Vietos bendruomenės