PARAMA‎ > ‎

Socialiniams projektams

Kviečiame socialinių projektų vykdytojus pasinaudoti ES struktūrinių fondų, Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo bei kitų tarptautinių fondų parama ir gauti finansavimą savo veiklai ir su jos įgyvendinimu susijusių išlaidų padengimui (projekto vykdytojų darbo užmokesčiui, paslaugų, įrangos ir turto įsigijimui, projekto administravimo išlaidoms ir kt.).

Galima paramos suma iki 600 tūkst. EUR.