PARAMA‎ > ‎

Turizmui

Kviečiame asocijuotas verslo struktūras bei Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmus pasinaudoti ES struktūrinių fondų per Ūkio ministeriją parama bei gauti finansavimą:

- projektą administruojančių ir vykdančių darbuotojų darbo užmokesčiui ir komandiruotėms;
- projektui įgyvendinti būtinų paslaugų įsigijimui;
- nematerialiojo turto įsigijimui.

Galima paramos suma iki 290 tūkst. EUR.